Barion Pixel
Rendezvény kereső
OTP Bank Szép és Cafeteria Kártya elfogadás online!

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek – TCKT-Shop

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a BBR-Vagyonkezelő Kft. (székhely: 9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47., adószám: 25099289-2-08), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: hamarosan

I. Szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: BBR-Vagyonkezelő Kft.
A szolgáltató székhelye: 9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: tcktshop@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 08-09-026868
Adószáma: 25099289-2-08
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Győri Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar

II- Alapvető rendelkezések:
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen ÁSZF 2017.03.06-tól visszavonásig hatályos
1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jog védelme alatt áll.
1.4. Rendelkezésre állás: 99,9 %

Adatkezelési szabályok:
1.5. Adatkezelési szabályzatunkat az adatvédelmi nyilatkozatunkban [link] olvashatja
Adatvédelmi nyilatkozat nyilvántartási száma: Hamarosan
A vásárló elfogadja, hogy az üzemeltetett cég által üzemeltetett elfogadóhely felhasználói adatbázisában tárolt bármely,  a vásárlás során megadott adat a vásárló által átadásra kerüljön a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.), mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A weboldalon megjelenített termék online megvásárolhatók. A megjelenített termékek a mindenkori Általános Forgalmi Adót tartalmazzák, a kezelési költséget, illetve a házhozszállítási költséget nem.
1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék (rendezvény) nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete
1.9.1 A regisztrációkor bekért adatok (név, e-mail, telefonszám, jelszó) bekérése után rendszerünk aktiváló e-mailt küld a felhasználó által megadott e-mail címre. Az aktiváló linkre kattintás után a felhasználói profil aktív lesz, ezután a felhasználó a „Bejelentkezés” gombra kattintva e-mail címe és jelszava megadása után beléphet fiókjába.
1.9.2.1 Belépés után a felhasználó a keresési lehetőségek használásával kiválasztja a megvásárlásra szánt terméket. A termék adatlapján a termék egyéb paraméter kiválasztása után a rendszer a terméket a Kosárba helyezi.
1.9.2.2 A felhasználó profiljába való belépés nélkül a keresi lehetőségek használásával kiválasztja a megvásárlásra szánt terméket. A termék adatlapján a termék egyéb paraméter kiválasztása után a rendszer a terméket a Kosárba helyezi. Ebben az esetben a rendszer a kosárból való tovább lépésnél a rendszer kötelezi a felhasználót a belépésre, vagy regisztrációra.
1.10. A kosárban lévő termékek módosítására (más darabszám, termék törlése a kosárból) a „Kosár” menüpont alatt van lehetősége a felhasználónak, de a főoldalra visszatérve és a kosárba helyezési művelet megismétlésével egyéb termékeket is kosárba helyezhet. A kosárból a „Tovább” gombra kattintva a felhasználót a rendszer bejelentkezésre, vagy regisztrációra kötelezi, amennyiben azt még nem tette meg. Amennyiben a felhasználó bejelentkezve érkezik a megrendelés ezen folyamatához, a rendszer a szállítási és számlázási címeket, majd a fizetési mód kiválasztását kéri. A nem belépett/regisztrált felhasználók bejelentkezésük után ugyancsak erre az oldalra navigálnak majd. A szállítási, számlázási adatok, valamint a fizetési mód kiválasztása után a rendszer hozzáadja a kosár tartalmához a 10%, de minimum 200 Ft/belépőjegy kezelési költséget, majd a felhasználót a kiválasztott fizetési mód felületére navigálja.
1.11. A webshopban az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013., valamint az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. fizetőrendszerén keresztül valósulnak meg. "E" ticket típusú belépőjegyek sikeres vásárlás esetén, a vásárló a regisztráláskor megadott e-mail címére elektronikus úton elküldésre kerülnek. A "P" ticket típusú belépőket sikeres fizetés után levélként ajánlott, elsőbbségi módon adjuk postára a rendelés beérkezését követően maximum 24 órán belül.
1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelések feldolgozása minden hétköznap 9.00-17.00 között történik, de legkésőbb 1 munkanapon belül történik.
1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított maximum 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga
A termékek kizárólag a rendezvény elmaradása esetén, a rendezvény időpontjától számított 3 munkanapon jogvesztő határidőn belül a rendszer elindítja a visszafizetési folyamatot, feltéve, hogy a visszaváltás szerződésben meghatározott feltételeit a szervező biztosítja a BBR-Vagyonkezelő Kft. számára, vagy a visszaváltás módjáról másképpen nem rendelkezik. Ilyen esetben kérjük, figyelje a rendezvény szervezőjének közleményeit illetve tájékozódjon a www.tckt-shop.hu oldalon. A termék árán kívül nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel, vagy kártérítési igénnyel sem a rendezőkkel, sem a termék terjesztővel szemben.
Egyéb esetekben terméket nem cserélünk, és nem váltunk vissza.
A termék megvásárlásával a vásárló és a rendezvény szervezője kerül polgári jogviszonyba. Az igénybe vett szolgáltatásért a rendezvényszervező, a termék terjesztéséért pedig a BBR-Vagyonkezelő Kft. felelős.
A termékek megvásárlásával a fenti feltételeket a vásárló elfogadja.

Panaszkezelés
1.19.1 A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.
1.19.2 A Vásárló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
1.19.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
1.19.4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpontfoglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

Záró rendelkezések
1.20. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
Győr, 2020.09.01.

Bejelentkezés / Regisztráció

vagy
Kérünk, hogy regisztrációkor lehetőleg GMAIL címmel regisztráljatok. Freemail, citromail, indamail, vipmail stb. e-mail címeknél probléma léphet fel a levelek küldésekor.
barion-logos